Cargo ON-LINE
Linje:
Nynäshamn - Gdańsk >

Nynäshamn - Gdańsk

Avresa 18:00 13:00
Ankomst följande dag
Januari 2015
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29


Gdańsk - Nynäshamn

Avresa 18:00 13:00
Ankomst följande dag
Januari 2015
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30


Passagerare med och utan fordon måste anmäla sig till incheckningen senast 90 min. före färjans planerade avgångstid. Om man inte fullföljer detta krav, kan man förlora sin plats på passagerar- och fordonslistan.
Incheckningen avslutas:
- 15 min. före avgång för passagerare utan fordon;
- 30 min. före avgång för passagerare med fordon.