Köp biljetter online
Innan resan

- När är det lämpligast att boka en resa?

- Vilka uppgifter behövs vid bokning?

- Vad är en passagerarbiljett?

- Vilka dokument behövs vid incheckningen?

- Hur tidigt bör man checka in?

- Är bilar med gasinstallation tillåtna på färjan?

- Är det tillåtet att resa med husdjur??

- Jag har inte fått bekräftelse på min bokning online - vad kan jag göra?

- Jag vill ändra datumet för en biljett köpt online.

- Hur länge är en färjebiljett giltig?

- Jag vill avboka en resa (eller någon del därav) och återlämna en biljett köpt online.

- Jag vill avboka en resa (eller någon del därav) och återlämna en biljett köpt via någon av Polferries filialer.

 

- När är det lämpligast att boka en resa?

Med tanke på färjornas begränsade utrymme har man större chans att få platser ju tidigare man bokar. Oavsett vilken typ av resa det gäller bör bokning göras senast 24 timmar innan avresedatumet. Angående specialerbjudanden är tidigare bokning en förutsättning för att erbjudandet ska gälla.

 

- Vilka uppgifter behövs vid bokning?

Vid bokning bör man lämna passagerarnas namn, födelsedatum (inklusive eventuella barn), kön och nationalitet. Namnen i passagerarnas resehandlingar måste vara identiska med uppgifterna i deras identitetshandlingar

- Vad är en passagerarbiljett?

Biljetten är passagerarens bevis på det ingånga transportavtalet och på att tjänsten är betald. Bokningen och försäljningen av biljetten registreras elektroniskt i ett bokningssystem. Passageraren är skyldig att känna till och uppge biljettnumret vid incheckningen på färjeterminalen.

- Vilka dokument behövs vid incheckningen?

Ett giltigt pass eller nationellt ID-kort (detta gäller även barn). Vid incheckningen skall du kunna styrka din identitet och visa ditt bokningsnummer samt giltiga resedokument enligt kraven från ditt land och destinationslandet. Förare av fordon skall- förutom körkort och registreringsbevis- även medföra försäkringsbevis samt internationell "grön" försäkring (s.k. Green Card) och fordonet skall vara försett med nationalitetsmärke. Skyldigheten att inneha Green Card, gäller ej medborgare i EU-länder, i enlighet med EU-reglerna.

- Hur tidigt bör man checka in?

Passagerare med och utan fordon måste anmäla sig till incheckningen senast 90 min. före färjans planerade avgångstid. Om man inte fullföljer detta krav, kan man förlora sin plats på passagerar- och fordonslistan. Incheckningen avslutas: - 15 min. före avgång för passagerare utan fordon; - 30 min. före avgång för passagerare med fordon

Incheckningen avslutas:

- 15 min. före avgång för passagerare utan fordon

- 30 min. före avgång för passagerare med fordon

 

- Är bilar med gasinstallation tillåtna på färjan?

Ja. Däremot är det förbjudet att transportera bensin i dunkar eller andra behållare, flaskor fyllda med propan-butan samt andra farliga ämnen.

 

- Är det tillåtet att resa med husdjur??

Ja, men passagerare med husdjur måste förutom att betala en extra avgift för husdjurets transport även boka en särskild hytt och ansvarar dessutom för dess hygieniska skick. Antalet sådana hytter är begränsat. I avsaknad av lediga hytter av detta slag går det inte att resa med husdjur. Passagerare med hund är skyldiga att ha hunden i koppel och munkorg på offentliga platser. Passagerare är skyldiga att bekanta sig med veterinära föreskifter i destinationslandet och att förse sig med de nödvändiga dokument som behövs för att föra in djuret dit. Rederiet kan förhindra transporten av djur, ifall deras vistelse ombord enligt de färdansvarigas bedömning äventyrar passagerares eller besättningens säkerhet. I sådant fall återbetalas det betalda beloppet.

 

- Jag har inte fått bekräftelse på min bokning online - vad kan jag göra?

1. Om bokningen fullföljdes med betalning och bekräftelse från Payment Service Provider har den registrerats i vårt system. Om kunden inte skrev ut en papperskopia av biljetten, vänligen ta kontakt med våra representanter i en resebyrå eller färjeterminal.

2. Om bokning inte slutfördes med betalning har den inte registrerats i vårt system. I så fall måste bokningen göras om online eller per telefon.

 

- Jag vill ändra datumet för en biljett köpt online.

Det kan ordnas, förutsatt att ändringen inte görs senare än 24 timmar innan avresedagen. Vänligen kontakta våra representanter på en resebyrå eller färjeterminal.

 

- Hur länge är en färjebiljett giltig?

En bokad resa gäller endast ett visst datum. Transporttjänsen kan utnyttjas inom 6 månader från angivet resedatum om inte villkoren för specialerbjudanden anger något annat. Resedatum kan ändras under ovannämnda perioden under förutsättning att ändringen registreras i datasystemet för bokning och försäljning senast 24 timmar före den planerade resan. Underlåtenhet att meddela önskad ändring av resedatum i tid kan leda till att biljetten förfaller, utan möjlighet till återbetalning.

 

- Jag vill avboka en resa (eller någon del därav) och återlämna en biljett köpt online.

et kan ordnas, förutsatt att återbetalning är en möjlighet som hör till biljettköpet och att avbokningen sker senast 24 timmar innan avresedatumet. Ett undantag är specialerbjudanden som inte är ersättningsgilla. 25 % av nettopriset för biljetten dras av som en avgift vid återbetalning.

Återbetalning (efter avdrag för expeditionsavgift) görs till samma konto ur vilket betalningen gjordes. Kontakta oss på zwroty@polferries.pl och bifoga följande uppgifter: namn, biljettnummer och telefonnummer

 

- Jag vill avboka en resa (eller någon del därav) och återlämna en biljett köpt via någon av Polferries filialer.

Det kan ordnas, förutsatt att återbetalning är en möjlighet som hör till biljettköpet och att avbokningen sker senast 24 timmar innan avresedatumet. Ett undantag är specialerbjudanden som inte är ersättningsgilla. 25 % av nettopriset för biljetten dras av som en avgift vid återbetalning. I detta fall görs återbetalning (efter avdrag för expeditionsavgift) till det konto som anges av biljettens ägare. Kontakta oss på zwroty@polferries.pl och bifoga följande uppgifter: namn, biljettnummer, telefonnummer, bankens namn och kontonummer dit återbetalningen ska göras samt kontoinnehavarens personuppgifter (namn, adress och i fall med företag, dess fullständiga namn och adress).